Ja! ProffitPlan houdt bij veel werkgevers periodiek een preventief spreekuur. Medewerkers kunnen tijdens zo’n spreekuur op een laagdrempelige manier in gesprek over bijvoorbeeld fysieke of mentale klachten. Dit kan zowel werk- als privé gerelateerd zijn.

Ja. ProffitPlan voert indien gewenst ook verzuimbezoeken en zorgbezoeken uit bij medewerkers thuis of op een verpleegadres.

ProffitPlan werkt over het algemeen met een verrichtingenabonnement. Uiteraard zijn maatwerk afspraken ook  mogelijk. Bij een verrichtingenabonnement betaalt u per jaar een scherpe prijs per medewerker en een bedrag per actie die we uitvoeren. We kijken graag samen wat het beste past bij uw organisatie.

Ja! Wij werken al jaren samen met BIG-geregistreerde bedrijfsartsen die onze klanten kennen en daardoor een gedegen advies kunnen opstellen. Een afspraak met één van onze bedrijfsartsen is meestal binnen 2 weken te realiseren.

Nee. De Arbowet verplicht u wel om aandacht te schenken aan de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. Aandachtspunt hierbij is ook het tegengaan van ongewenste omgangsvormen binnen uw organisatie. Een vertrouwenspersoon kan daarin een belangrijk rol spelen, zodat medewerkers op een veilige manier ongewenst gedrag bespreekbaar kunnen maken.

Week 1:           ziekmelding bij Arbodienst
Week 2-3:      contact onderhouden met zieke werknemer en eventueel inschakelen Arbodienst
Week 6:           opstellen Probleemanalyse door bedrijfsarts
Week 8:           opstellen Plan van Aanpak
Week 42:        werknemer ziekmelden bij UWV
Week 52:        1e jaarsevaluatie opstellen en indien nodig 2e spoor re-integratie traject opstarten
Week 87:        aankondiging WIA-aanvraag
Week 93:        eindevaluatie opstellen en WIA-aanvraag bij UWV indienen
Week 104:     beslissing op WIA-aanvraag

De re-integratieadviseur van ProffitPlan staat u bij om al deze stappen naar behoren te volgen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen!

Heeft u een andere vraag?

Stuur direct een bericht

Wij helpen u graag!

0320 760 076 365 dagen per jaar bereikbaar secretariaat@proffitplan.nl

Neem contact op met Proffitplan

Datum en tijd
MM slash DD slash JJJJ
Voorkeur tijd*
:
Contactgegevens

Na het indienen van het verzoek ontvangt u na controle van de beschikbaarheid een afspraakbevestiging.