ProffitPlan - Daar wordt iedereen beter van

De P is Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat de werkgever volledig verantwoordelijk is voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Die werknemer wordt verplicht om mee te werken. Wanneer of werkgever of werknemer zich niet aan hun verplichtingen houden, volgen er financiële sancties. Hierbij is het niet van belang of de werknemer schuld heeft aan het ziekteverzuim, een werknemer met een hernia vanwege te zwaar sporten bijvoorbeeld moet dus óók door de werkgever gere-integreerd worden. Casemanagers Hanneke en Ed van ProffitPlan zorgen voor de verzuimbegeleiding volgens het strikte tijdpad van de wet.

Contact

Postbus 2135, 8203 AC Lelystad
T 0320 760 076   F 0320 760 077

HANNEKE
M 06 539 992 71   E h.vandervelden@proffitplan.nl
ED
M 06 506 389 92   E e.westerbos@proffitplan.nl

Nieuws 123

188