De kern van onze aanpak? We zitten er bovenop als het gaat om verzuim. Door snel persoonlijk contact te leggen met medewerkers en te focussen op wat er nog wél mogelijk is, kunnen we in veel gevallen de verzuimduur kort houden. En hoe sneller iemand weer aan de slag gaat, hoe makkelijker de
re-integratie verloopt, hoe lager uw verzuimkosten zijn en hoe minder druk er op de schouders van collega’s terechtkomt. Nog liever helpen we u om uitval te voorkomen. Daarom houden we bij veel werkgevers structureel preventieconsulten. Medewerkers kunnen in zo’n consult vrijblijvend in gesprek over bijvoorbeeld stress, overbelasting of (medische) klachten die impact hebben op hun werk.

Op tijd de juiste stappen bij langdurig verzuim

Het gebeurt natuurlijk ook dat medewerkers voor langere tijd uitvallen door bijvoorbeeld een ongeval, een ernstige aandoening of psychische klachten. Dan staan we naast u en zorgen we dat op tijd de stappen worden gezet die de Wet verbetering Poortwachter aan u als werkgever stelt. Van de Probleemanalyse en het Plan van Aanpak voor de re-integratie tot een
42e week verzuimmelding bij het UWV en uiteindelijk de WIA-aanvraag.
Zo doen we er alles aan om te voorkomen dat u een loonsanctie van het UWV krijgt opgelegd. We blijven ook in deze fase scherp. Tijdens periodieke gesprekken en evaluaties kijken we steeds met u, uw medewerker en de betrokken specialisten of er mogelijkheden zijn om het herstel te bevorderen en de re-integratie te versnellen. Dat doen we bij u ook regelmatig in sociaal medisch overleg, waarbij onze re-integratieadviseur of de bedrijfsarts periodiek verzuimdossiers met u doornemen.

Typisch ProffitPlan

  • Doortastende aanpak: Op de dag van de ziekmelding al een telefonisch consult met een medewerker? Een regeling waarbij medewerkers zich bij u én ons ziekmelden? Verzuimbezoeken aan huis bij arbeidsongeschikte medewerkers of zorggesprekken met medewerkers die vaak kort frequent verzuimen? Geen probleem!
  • Vaste re-integratieadviseur: Bij ProffitPlan houden we het graag persoonlijk. U krijgt als werkgever een vaste re-integratieadviseur, die uw organisatie en type werkzaamheden kent. U schakelt rechtstreeks, zonder keuzemenu’s en wachtrijen. Wel zo makkelijk toch?

Het gemak van een online verzuimportaal

Als werkgever volgt u het verzuimtraject van een medewerker eenvoudig via ons online verzuimportaal. Hier vindt u belangrijke documenten zoals de verslagen van de bedrijfsarts na een consult met u medewerker, alle verplichte documenten in het kader van de Wet verbetering Poortwachter en een overzicht van alle contactmomenten met uw zieke medewerker.

Grip op de kosten

Verzuimbegeleiding en re-integratie zijn altijd maatwerk. We maken daar graag passende afspraken over met uw bedrijf. We snappen dat u daarbij graag grip op de kosten houdt. Wij werken standaard met een verrichtingen abonnement. U betaalt dan een scherpe prijs per medewerker per jaar en krijgt onze daadwerkelijke inzet voor verzuimbegeleiding en re-integratie per maand gefactureerd. In overleg met u kunnen wij ook een maatwerk abonnement bieden waarbij bepaalde dienstverlening al in het abonnement is opgenomen.

“Door de verlengde arm constructie (taakdelegatie) met een bedrijfsarts mogen onze re-integratieadviseurs in overleg én met toestemming van de bedrijfsarts nadere vragen stellen”

365 dagen per jaar beschikbaar

Altijd direct contact met één van onze eigen medewerkers. Wanneer de situatie dit vraagt zijn we snel ter plaatse.

Ervaren specialisten

Met een netwerk van ervaren bedrijfsartsen en specialisten kan ProffitPlan ieder noodzakelijk specialisme bieden.

Direct en slagvaardig

Dankzij de compacte organisatie is ProffitPlan direct en slagvaardig. Onze werkwijze? Gezond doortastend.

Stuur direct een bericht

Wij helpen u graag!

0320 760 076 365 dagen per jaar bereikbaar secretariaat@proffitplan.nl

Neem contact op met Proffitplan

Datum en tijd
MM slash DD slash JJJJ
Voorkeur tijd*
:
Contactgegevens

Na het indienen van het verzoek ontvangt u na controle van de beschikbaarheid een afspraakbevestiging.