In een Probleemanalyse staat onder meer welke beperkingen uw werknemer heeft, hoelang het herstel naar verwachting gaat duren en welke werkzaamheden iemand nog wél kan uitvoeren. De Probleemanalyse bevat ook een advies voor het plan van aanpak dat opgesteld moet worden als een werknemer inderdaad langdurig uitvalt.

Typisch ProffitPlan

  • Meedenken in uw belang: U laat de probleemanalyse opstellen binnen 6 weken na de ziekmelding. De re-integratieadviseur stelt het concept Plan van Aanpak voor u op, zodat u dat alleen nog hoeft aan te vullen met uw eigen input en die van de arbeidsongeschikte medewerker.
  • Betrokken bedrijfsartsen: ProffitPlan werkt samen met een netwerk van BIG-geregistreerde De bedrijfsarts die uw Probleemanalyse opstelt kent uw organisatie en de werkzaamheden die uw medewerkers verrichten. Dat zorgt voor een concrete, praktische analyse.
  • UWV-proof rapportages: We stellen Probleemanalyses op volgens het format en de richtlijnen van het UWV. Dat helpt als het later komt tot een WIA-beoordeling.

Uitgebreide terugkoppeling voor werkgevers

U krijgt als werkgever een uitgebreide terugkoppeling van het gesprek dat uw medewerker met de bedrijfsarts voerde. In die terugkoppeling staat natuurlijk geen medische informatie. U leest wel welke beperkingen er zijn, welke stappen de medewerker zet om te werken aan zijn of haar herstel en wat u als werkgever kan doen om een medewerker daarbij te ondersteunen.

Vragen over de Probleemanalyse

De Probleemanalyse maakt altijd deel uit van een breder traject waarin we werkgevers ondersteunen op het gebied van verzuimbegeleiding en
re-integratie. ProffitPlan houdt daarbij de regie over het volledige verzuimtraject en bewaakt dat alle betrokken specialisten optimaal samenwerken en op tijd de juiste stappen zetten. Vragen over de Probleemanalyse? Neem contact op met uw vaste re-integratieadviseur.

“Door de verlengde arm constructie (taakdelegatie) met een bedrijfsarts mogen onze re-integratieadviseurs in overleg én met toestemming van de bedrijfsarts nadere vragen stellen”

365 dagen per jaar beschikbaar

Altijd direct contact met één van onze eigen medewerkers. Wanneer de situatie dit vraagt zijn we snel ter plaatse.

Ervaren specialisten

Met een netwerk van ervaren bedrijfsartsen en specialisten kan ProffitPlan ieder noodzakelijk specialisme bieden.

Direct en slagvaardig

Dankzij de compacte organisatie is ProffitPlan direct en slagvaardig. Onze werkwijze? Gezond doortastend.

Stuur direct een bericht

Wij helpen u graag!

0320 760 076 365 dagen per jaar bereikbaar secretariaat@proffitplan.nl

Neem contact op met Proffitplan

Datum en tijd
MM slash DD slash JJJJ
Voorkeur tijd*
:
Contactgegevens

Na het indienen van het verzoek ontvangt u na controle van de beschikbaarheid een afspraakbevestiging.